Driftsinformation uge 27 - 28 -29 vedr. Gigabredbånd

Vi fremtidssikrer nettet så du får bedre TV og streaming kvalitet, men vi har lidt arbejde der skal gøres, inde du som medlem af
Korsør Antenneselskab kan få glæde af Gigabredbåndet.
Dansk Kabel TV udskifter i løbet af året alle forstærkere og fordelere på hele anlægget. Vi starter arbejdet i uge 2 - 2019 og forventer at blive færdige i august måned.
Du kan altid holde dig orienteret om driftsinformationer for din specifikke adresse på vores hjemmeside under "driftsinfo", nederst på forsiden.

Følgende adresser kan blive påvirket uge 27:

Bondesbjerg - Lille Skovvej - Alhøjvænget

Følgende adresser kan blive påvirket uge 28:
Lokesvej 1-29
Skovbrynest 2-30
Frejasvej 1-13 & 2-34
Baldersvej 1-15 & 2-12
Thorsvej 1-21 & 2-26
Perlestien 1-11 & 2-10
Odinsvej

Følgende adresser kan blive påvirket uge 29:
Wedelsminde
Suhrsvej
Strandvej
Skolegade
Rolighedsvej
Revvej
Nic Rumps Vej
Lille Færgestræde
Halsskovvej
Halsskov Torv
Færgestræde
Bernstensgade

Vi beklager de gener dette måtte medfører.